Bildgalleri
Nasca en skola för elever på högstadiet och gymnasienivå
Skolbesök i Peru, en vassö i Titikakasjön
Skolbesök i Indien
Taiwan Dore
Olika visuella arbetsmetoder