Specialpedagog Birgitta Andersson AB
Jag, Birgitta Andersson är speciallärare och specialpedagog.

Jag har alltid intresserat mig för de "spretiga barnen" som idag fått namn som AD/HD, Aspergers syndrom/ASD, Tourettes syndrom, OCD.

Jag arbetar fortfarande med dessa barn/personer utifrån deras svårigheter och möjligheter. Detta gör jag som handledare i pedagogiska frågor till skolpersonal, inom obligatoriska grundskolan, särskolan, gymnasier, folkhögskolor, anhöriga, boendepersonal, arbetsmarknaden, psykiatrin och andra verksamheter där stöd och rådgivning behövs och efterfrågas.

Jag möter också enskilda barn/personer som jag genom kognitivt förhållningssätt ger hjälp till att korrigera tankeförvrängningar, utveckla en adekvat självbild och ett gott självförtroende samt ge redskap att klara av hinder i deras livsprocess och stöd i vardagssituationer.

Mina kunskaper och erfarenheter förmedlar jag dels genom fortbildningsdagar, kompetensutveckling, konsultation och handledning, samt genom de böcker jag skrivit/skriver.