Böcker
Vägledning                                      (Endast för nedladdning)                                  
Vem är jag?                                     (Endast för nedladdning)
Nycklar                                            (Endast för nedladdning)
                                             
Föreläsningsprogram
Utbildningsvideo
Insikt föder utsikt
Pedagogiska aspekter på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
(Specialpedagogiska skolmyndigheten)


Visuella samtal - sociala berättelser
(Skellefteå kommun, Handikappavdelningen)

Våga fatta
För handläggare på FK, AF och socialtjänsten och deras
möten med personer som har neuropsykiatriska funktionshinder.
(Bjuvs Samordningsförbund)
Reportage
Projekt
Litauen - En skola för alla (Nordiska ministerrådet)
Tänkvärt
Lärstil