[antologi] Boken om integrering
(bokförlag Studentlitteratur)
Pris:173 Kr (exkl. moms)
Format:22 x 15 cm
ISBN:97-891440216-7-6
CD:nej
  
  
Författare bland andra Birgitta Andersson.

Diskussionen om människor med funktionshinder och deras livsvillkor har sedan slutet av 1960-talet handlat om integrering och normalisering. I denna bok summeras var strävandena står i dag. Några centrala kapitel handlar om integreringen som idé och teori. Vidare berörs områden som värderingar och människosyn som uttrycks i hur begreppen kommer till användning i praktiken. Andra kapitel har tyngdpunkten på integreringens praktik både ur forsknings- och praktikerperspektiv. Boken berör olika funktionshinder och olika verksamheter från förskola till gymnasieskola samt vuxenliv.

Boken kan köpas via Studentlitteratur