Nycklar
Pris:170 Kr (exkl. moms)
Antal sidor:136
Format:21 x 15 cm
ISBN:91-974347-3-6
CD:nej
Provsmak:  
Nycklar till professionella samtal och individuella lärstilar.

Boken
- vill inspirera till se möjligheter med hjälp av olika nycklar
- vill ge insikt om att goda möten bygger på att förstå sig själv för att kunna förstå andra
- vill visa på olika kompetenser och egenskaper
- vill försöka hitta nycklar till metoder som matchar personliga lärstilar och olika faktorer som påverkar mötet
- vill delge syftet och meningen med förändringar i tanke- och beteendemönster
- vill ge dem stimulans och motivation som leder till reflektion och positiva processer