Sociala berättelser, seriesamtal
Pris:100 Kr (exkl. moms)
Antal sidor:66
Format:21 x 15 cm
ISBN:91-974347-0-1
CD:nej
Provsmak:  
Sociala berättelser, seriesamtal ger erfarenhetsbibliotek.
Ett pedagogiskt arbetssätt som syftar till att ge personer med neuropsykiatriska funktionshinder bättre självinsikt och hjälp att ordna upp i kaotiska "erfarenhetsbibliotek".

Sociala berättelser, seriesamtal är en metod som med pennans hjälp förtydligar sociala situationer, oskrivna regler och sociala normer.
De ger insikt om orsak och verkan och sätter händelser i ett sammanhang. De ger nycklar och skapar möjlighet att förstå sig själv och andra.

Om en situation inte är som jag tror, som jag tolkar den, hur är den då?