Vem är jag?
Pris:280 Kr (exkl. moms)
Antal sidor:92
Format:29 x 21 cm
ISBN:91-974347-2-8
CD:ja
Provsmak:  
Boken som ger hjälp till en god självbild och ökar empatisk förmåga.

Genom en god självbild, vad gäller det fysiska-jaget och tanke-jaget, skapas furutsättningar att bygga ett känslo-jag och ett socialt-jag. Med hjälp av dessa jagmedvetanden uppstår förståelsen för och av andra och andras reaktioner vilket möjliggör goda relationer.

Vissa individer behöver stöd och hjälp för att knäcka sociala koder och utveckla socialt samspel, empatisk förmåga. Åtskilliga vetenskapliga studier bekräftar att goda relationer är en viktig hälsofaktor för att få vara frisk och kunna leva länge.