Antologi om lärande exempel i en skola för alla
År: 2005
Antologin skall fokusera på lärande exempel om det klassrumsnära arbetet för att elever i svårigheter inte skall exkluderas. Exemplen skall belysa detta arbete ur olika aspekter när det gäller implementering på politisk, administrativ, lärare och elevnivå.
Genom antologin vill vi, Lena Thorsson, Specialpedagogiska Institutet, European Agency och jag, Birgitta Andersson, sprida teorier och tankar för att utveckla arbetet med en sammanhållen skola, "En skola för alla."
Projektet har beviljats medel från Specialpedagogiska
Institutet som också utsett en styrgrupp bestående av Regioncheferna Birgitta Lindshammar och Anders Nordin.
1 September 2007 är boken "Därför inkludera" klar.
Den presenteras på "Lika Värde konferensen " 17-18 september 2007