Att hitta en livsväg - folkhögskolan och elever med Aspergers Syndrom
År: 2005
Ett forskningsprojekt som genomförts på Sundsgårdens Folkhögskola, Helsingborg i samarbete med Föreningen Autism.
Projektets övergripande syfte är att utifrån konkreta erfarenheter studera och formulera den pedagogiska kunskapsgrund som växt fram i utbildningen så att den får en större stabilitet och blir medveten. Framförallt fokuseras gymnasienivån och övergången mellan ungdomstid och vuxenliv. Ett annat syfte är att i skrift presentera en pedagogisk som kan skapa bättre förutsättningar för elever med Aspergers syndrom att klara skolan.
Projektet har beviljats medel från Allmänna arvsfonden.

Huvudansvariga är:
Gunnel Andersson, Biträdande rektor
Birgitta Andersson, Specialpedagog
Ingrid Liljeroth, Docent i pedagogik