Utgivare: Riksföreningen Autism , 2004:3
Studier på Högskola och universitet
av Eva Janse
Att studera på högskola eller universitet kan vara en väg för normalbegåvade personer med svärigheter inom autismspektrar. Möjligheterna till arbete ökar och tillvaron kan upplevas meningsfull. En stor stötsten har dock varit bristen på stöd i studiesituationen. Nu finns möjligheten till stöd!
Utdrag av artikeln:

Huvudansvaret för stöd till studenter med psykiska och neuropsykiska funktionshinder ligger på universiteten och högskolorna. I Lunds studentstödsverksamhet har kunskap om funktionshindret visat sig vara en central faktor för att studierna ska lyckas. Att ge berörd personal nödvändig kunskap om detta är högskolornas ansvar.

Där visar Malmö högskola vägen genom att i höst erbjuda sin personal en utbildningsdag på Sundsgårdens folkhögskola. Medverkar gör bland andra psykiater Lena Nylander och specialpedagog Birgitta Andersson.