Utgivare: SFSP , 2004:4
"Specialpedagogiken bygger broar"
av Gunilla Olsson
Birgitta Andersson, Ängelholm, specialpedagog, författare, kompetensutvecklare föreläser om "Personliga strategier genom sociala berättelser och seriesamtal". Birgitta är författare till böckerna Sociala berättelser, Vägledning.
Genom att låta oss träffa olika barn och vuxna medelst videoinspelningar gav Birgitta flera exempel på hur man genom sociala berättelser och seriesamtal kan hjälpa individer att förändra sina beteenden. En pojke, t ex, var mycket upptagen med att ofta tala om sitt stora intresse för tåg. Tillsammans med en vuxen skrevs en social berättelse där han uppmärksammades på att andra kamrater och vuxna blev "trötta på honom" när han talade om tågen, så ofta! I den sociala berättelsen skrev man in en strategi för att undvika detta faktum. Han fick lära sig att alltid fråga först om det var OK att han talade om tåg, just då.
Att använda sig av tydliga visuella redskap visar sig vara bra stöd för många. Här talade Birgitta om sina "seriesamtal" där aktuella, "kritiska" situationer ritas som en serie. (Enkla streckgubbar är tillräckligt!) Genom att visualisera regler lär sig barnet att förändra sitt beteende. Man gör ett stort kryss över det icke önskvärda beteendet! T ex att prata/störa andra när man går för att hämta något inne i klassrummet. Birgitta hävdar att alla elever ska lära sig att använda en almanacka, att skolan ska stå för inköpen. Denna är en hjälp i det visuella stödet när man ska förstå bl a tidsbegrepp.
"Världen kan besegras genom bilder och förställningar." "Få ord och fyndiga är bättre än många och myndiga".
Sociala berättelser baseras på en känd situation. Frågor som ställs är VAD, VAR, NÄR HUR, HUR OFTA, HUR LÄNGE, MED VEM?
Den vuxne ska "förstå barnets dilemma" så att berättelsen/serien kan hjälpa till att "förstå världen." Berättelsen integreras och ger stöd i livet. De ska:
- Vara individbaserade
- Skrivas i första person
- Ha rätt ord/bildval
- Ha rätt layout
- Ge koncept
- Finnas kvar
- Ge hjälp att reflektera
- Ge faktiska relevanta kunskaper
- Förstå strategier, lösningar

Birgitta avslutade med orden:
Det finns människor som kommer in i våra liv och lämnar det igen.
Det finns också människor som stannar en stund och lämnar fotspår i våra hjärtan.
Och vi är aldrig mer detsamma.