Utgivare: SIT , 2007
Nu kommer antologin Därför inkludering!
Nu kommer antologin Därför inkludering!
Antologin tar upp goda exempel på inkluderande verksamhet från olika kommuner i landet. Kapitlen är skrivna av skolledare och specialpedagoger som är eller har varit involverade i utvecklingsarbetet i sina skolor och kommuner. Mellan exemplen ger också några forskare sina perspektiv på inkludering, till exempel medverkar, fil dr Kerstin Göransson, Mälardalens högskola och professor emeritus Ingmar Emanuelsson. Man kan även ta del av föräldra- och elevperspektiv genom exemplen.

Varför behövs den här boken?
- För att inspirera och motivera! Vi har mött så många som vill och känner att det är rätt, men som emellanåt stöter på motstånd och då behöver peppning. Det är ju också en fråga om synen på människor, om rätten till en likvärdig utbildning och ett likvärdigt bemötande. För alla, inte bara de flesta.

Det säger de båda redaktörerna Lena Thorsson och Birgitta Andersson, Specialpedagogiska institutet. De har tillsammans gjort urvalet av texter och redigerat. Antologin kommer ut i samband med den forskningskonferens som institutet arrangerar i september, där den distribueras till samtliga deltagare. Den kommer också att finnas att beställa i butiken på www.sit.se